Resultat

Höfter (Hd ):

Armbågar(Ad/Ed): Förklaring:

A = normala höftleder grad A

Ua/0 = utan anmärkning

Mh = Mental beskrivning hund :från 12mån och uppåt           

(beskrivning av hur hunden beter sig)  

1-3 på skott är Godkänt 

B = normala höftleder grad B

Lbp/1= Lindrigbenpålagring (1a)

M = Mental del Korning (poängbedömning)100p-300p-gamla

nM= Nya Mental testen (300p-600p)       

C = lindrig dysplasi (1 a höftfel) Mbp/2 = Måttligbenpålagring  (2a)

K = Mental del Korning + Gk exteriör + en utställning (gamla)KORAD

NK = Nya mental delen + Gk exteriör  (titel KORAD)

MT= Mentaltest Korning

D = måttlig dysplasi (2 a höft fel) Kbp/3= Kraftigbenpålagring (3a) Extriör = hur hunden ser ut
E = höggradig dysplasi (3 a höft fel )   L-test= polisens mentaltest
    Tjh= Tjänstehund (bevakning el. räddning)
Hd Vä-Hö = Vänster(Left) Höger (Right)   SUCh= Svensk utställnings champion
    SLCh= Svensk lydnads champion
    Hp = Hederspris (utställning)
    BIR = Bäst i Ras (Utställning)
    BIM = Bäst i motsatta kön (Utställning)
   

Ögonlysning = kontroll om det finns någon sjukdom i ögat.  Ua= utan anmärkning

 

45st Valpar födda mellan 1993-2010

2 st har ej uppnått ålder för Korning
44 st  är HD + AD röntgade, 1 är död innan
38 st har genomfört MH
31 st har genomfört MT (Korning)
2 st ögonlysta UA 971001 innan det blev obligatoriskt att skicka in till SKK, papper finns
2 st  har ögonlyst

K-Kullens inavelsgraden är 0,4%
f.930305

e. Lp1 Tjh KORAD Johannesberg's Carras K+156p Hd Ua Ad Ua
u.Lp1 SLCh KORAD Edsvikens Kia K+196p Hd Ua Ad Lbp-Lbp
Kelly   K+186p Hd Utm Ad Ua KORAD, L-testad och Gk polishund  Blev 9 år gammal
Kassaj   K+173p Hd Utm Ad Lbp-Lbp

KORAD

Blev 10½ år gammal

Kato   Avliden     Avliden vid 6månaders ålder i hjärtmuskelinflammation (obducerad och ej ärftligt)
Kaxa   K+152p Hd Ua Ad Ua-Lbp

KORAD, 1 Ökl utst.

Blev 11 år gammal

Kibi     Hd Ua Ad Ua-Lbp  

M-Kullens inavelsgraden är 3,3 %
f.960224

e. Tjh KORAD Ottviken's A-Black Maijas K+237p Hd Ua Ad Ua
u. KORAD Lakita's Kaxa K+152p Hd Ua Ad Ua-Lbp
Mischa

Mh

skott 1

K+169p Hd Utm Ad Ua

Tjh (bev) , SUCh ,KORAD

ögonlyst 971001 UA (innan det blev obl. att skicka in till SKK)

Blev 9½ år gammal

Maijken

Mh

skott 3

M+197p Hd Ua Ad Ua

1:a Ck utst. Ökl

Blev 11½ år gammal

Maijas Jr

Mh

skott 1

M+168p Hd Utm Ad Ua Blev ca 11 år gammal
Miro

Mh

skott 1

K+236p Hd Utm Ad Ua

1 Ökl utst. Lp 1 ,Tjh (bev)  ,KORAD ,

Uppfl. Hkl Spår

ögonlyst 971001 UA (innan det blev obl. att skicka in till SKK)

Blev 9 år gammal

Maison

Mh

skott 1

  Hd Ua Ad Ua-Lbp  
Marrak

Mh

skott 1

  Hd Ua Ad Ua 1 Junkl Hp
Mysak

Mh

skott 1

K+252p Hd Ua Ad Ua

KORAD ,1 Ökl utst.  Gk Akl Spår

Blev ca 12 år gammal

                                                                                                           

O-Kullens inavelsgrad är 0,6%

f.990417

 

e. Tjh KORAD Golden-Goliat K+232p Hd Ua Ad Ua
u. KORAD Lakita's Kaxa K+152p Hd Ua Ad Ua-Lbp
Ozzy

Mh

  Hd A utm Ad Ua

överbett, domare bröt Mh (avreaktionen vid dumpe)

Blev 11 år och 5 månader gammal

Orkan

Mh

skott 2

-M+182p

skottberörd

Hd A Ad Ua-Lbp  
Ozka     Hd A Ad Ua-Lbp  
Omi

Mh

skott 2

-M+86p Hd A Ad Mbp-Mbp

opererad pga skada i armbågarna vid 4 mån. ålder

Avliden vid 5års ålder

pga.  svår Korsbandsskada och knäskada bak

 (fastnade i ett stenrös med benet)

Otica

Mh

skott 3

  Hd A Ad Ua-Lbp Blev 8 år gammal
Opal

Mh

skott 2

  Hd A utm Ad Ua  
Occie

MH

skott 1

K+112p Hd A utm Ad Ua

KORAD, 1:a Ck utst. Ökl

Blev 12 år och 11 månader

Q-Kullens inavelsgraden är 0,0%
f.000524

e. Tjh KORAD IPO 1 IPO 2 Kolshester's Geronimo K+202p Hd Ua Ad Ua
u. Tjh KORAD SUCh Lakita's Mischa K+169p Hd Utm Ad Ua
Qrizz

Mh

skott 1

  Hd A Ad Ua Blev 8 år och 10 månader
Qvick

Mh

skott 2

  Hd A Ad Ua  
Quarter

Mh

skott 2

-M +108p

skottberörd

Hd A Ad Lbp-Lbp  överbett
Quattro

Mh

skott 1

-M + 190p

skottberörd

Hd A utm Ad Ua  
Qvinto

Mh

skott 3

K +180p Hd A Ad Ua-Lbp

Lp 1, Gk exteriör, tävlar lyd2 ,
Gk anlagsprov Viltspår,
1:a pris Ökl viltspår, 2:a Ökl utst. , KORAD

Blev 9 År och 10 månader gammal

Q-Nix

Mh

skott 1

K +131p Hd A utm Ad Ua

KORAD, Lp1 ,Lp 2 ,Tjh (bev) ,Gk Hkl spår

Blev 7 år gammal

S-Kullens inavelsgraden är 0,0%
f.021219

e. Tjh KORAD IPO 1 IPO 2 Kolshester's Geronimo K+202p Hd Ua Ad Ua
u. Tjh KORAD SUCh Lakita's Mischa K+169p Hd Utm Ad Ua
Sozzer Miss Fanny

Mh

skott 1 

1:a gången 050917 M +86 p

2:a gången 061007 M+ 159p

Hd B Ad Ua Godkänd mental del Korning
Sture-Busfrö

Mh

skott 1

  Hd A Ad Ua  

U-Kullens inavelsgraden är 0,0%
f.030901

e. Zion From House Hertog Mh-test Hd A Ad Ua
u. Tjh KORAD CaWaRottis Lyra K+132p Hd Ua Ad Ua
Urax

Mh

skott 1

 Avliden  Hd A  Ad Ua

Esofil Lunginflammation (ej ärftlig)

Avliden i blodförgiftning den 30/5-06

Blev 2½ år gammal

Uzo

Mh

skott 1

Gk exteriör

nM +367p

 Hd A-D

Slapp höftled

 Ad Ua

Gk kornings exteriör +mental del

Avliden 4/1-2009 troligen Akut Leukemi

(hade stor brist på röda blodkroppar.

Allt hände på 24 timmar)

Blev 5 år 4 mån gammal

Uthello

Mh

skott 1

NK +394p

 Hd A  Ad  Ua KORAD
Ulex

Mh

skott 1

nM +367p  Hd A  Ad Ua Gk korningens mental del
Unik

Mh

skott 1

nM + 478p  Hd A  Ad Ua

Gk korningens mental del

Avliden 16/10-2008 Akut Leukemi

Blev 5 år gammal

Umbra

Mh

skott 1

nM +310p

 Hd B-D

Slapp höftled

 Ad Lbp - Ua

 utst. 1:a Ukl,

Gk korningens mental del

Uxa

Mh

skott 1

K +237p  Hd A  Ad Ua utställd 2:a Ökl, KORAD
Utzi

Mh

skott 1

Gk exteriör

M +168p

 Hd B  Ad Lbp - Ua Gk korningens exteriör + mental del
Uriz

Mh

skott 1

nM + 445p  Hd A  Ad Ua Gk korningens mental del

W-kull inavelsgraden är 0,6%
f.04-08-10

e. Ysidoor Van De Reyngaard M +127p Hd Utm Ad Ua
u. Lakita's Qrizz Mh-test Hd A Ad Ua
Wilda

Mh

skott 1

NK + 378p Hd A  Ad Ua

Utst Valp Hp,

Gk kornings exteriör,

Gk konrningens mentaldel

utställd 2:a Ökl  KORAD

Opererad för korsbandsskada 2011-01-17

(på sprungen av annan hund när hon stod i djup snö)

Avliden 2015-11-23 Blev 11 år 3 mån

 

H-kull inavelsgraden är 1,0%

f.09-02-28

 

e. KORAD Arzadon X NK 422p Hd B Ad Ua
u. KORAD Lakita's Wilda NK 378p Hd A Ad Ua
      Hd Vä -Hö Ad Vä-Hö Ögonlysning  
Hicka

Mh

skott 1

NK

Gk exteriör

MT 403p

Hd A- B Ad Ua  

utst 6-9mån 1:a Hp BIM-valp (inoff)

KORAD

Hasta

Mh

skott 1

NK

exteriör

MT 429p

Hd A Ad Lbp- Mbp

Ögonlyst UA

2010-03-05

 inoff utst. 9-15 mån 1:a kv 2:a kk

inoff utst.1:a kv 2:a kk Hp KORAD

Avliden

Hedwig

Mh

skott 2

Gk

exteriör

MT 358p ->

Hd A Ad Ua   366p MT men ej GK pga skott
Hilda

Mh

skott 2

NK

exteriör

MT 459p
Hd A Ad Ua  

utst.valpkl 4-6 mån 2:a tik   KORAD

6-9mån 1:a Hp BIR + BIG 3 (inoff utställning)

Avliden 2016-09-15 Tumör på mjälten

Hacke

Mh

skott 1

NK

exteriör

MT 415p
Hd A Ad Lbp-Ua

Ögonlyst UA

2010-03-05

KORAD

Avliden 2015-04

Hinemo

Mh

skott 1

NK

exteriör

MT 409p
Hd A Ad Lbp-Ua  

utst. valpkl 4-6 mån  BIM-valp Hp (inoff)

KORAD Avliden

 

L-kull inavelsgraden är 1,0%

f.10-11-11

 

e. KORAD Arzadon X NK 422p Hd B Ad Ua
u. KORAD Lakita's Wilda NK 378p Hd A Ad Ua
      Hd Vä -Hö Ad Vä-Hö Ögonlysning  
Lura

 

   Hd A Ad Lbp - Ua    
Lurifax

Mh

skott 5

  Hd A Ad Ua  

sköt endast 1 skott då han tappade intresset för fortsatt lek. Fick igång han att leka men avböjde vidare skott